Archive for February, 2008

આત્મિક નવસર્જન

આત્મિક નવસર્જન

નહીં માને જમાનો વાત જે આજે કરૂં છું હું
છતાં જે સત્ય લાગ્યું તે બધે કહેતો ફરું છું હું

ભયંકર અન્ય રોગોના ઈલાજો છે જગતમાં પણ
સમજને રોગ લાગ્યા, ધ્યાંન તે ઉપર ધરૂં છું હું

લડી મરવાના બહાના શોધે છે ધર્મોમાં ધર્મઘેલા
ધરમના આત્માની ચીસ સાંભળતો ફરું છું હું

પ્રગતિના જમાનામાં, પ્રગતિ થઈ અશાંતિમાં
ઘડીભર થાય છે શાંતિ તો શાંતિથી ડરું છું હું

ધરમનાં ખોખાં જોયાં મેં સજેલાં બાહ્ય રૂપરંગમાં
ધરમના ગૂમ થયેલા પ્રાણને શોધ્યા કરું છું હું

હિંસાની આંધીમાં પડકાર છે જ્યાં જગની હસ્તીને
જગતનું અંતઃકરણ જાગે, કદમ એવાં ભરું છું હું

નથી લલકારી હું શકતો ઈજારાદારી ને જગમાં
ગુરુઓના છે કાબુમાં વિચારો, થરથરું છું હું

જગત માગે છે આ યુગમાં ‘સૂફી’ આત્મિક નવસર્જન
કદમ તે સાધ્ય કરવા, ફૂંકી ફૂંકીને ભરું છું હું

‘સૂફી’ પરમાર

1 Comment »

વિચ્છેદન ભૂલોનું

વિચ્છેદન ભૂલોનું

જીવન શું છે ન સમજાયું, જગત શું છે ન સમજાયું
જીવન પાણીનો પરપોટો છે હલકો, તે ન સમજાયું

જીવનભર શંકાશીલ વાતોને ધર્મ સમજીને મેં માની
કરું ચિંતન પહોંચવા સત્ય સુધી, તે ન સમજાયું

કરી યાંત્રિક ઈબાદત, પ્રાર્થના, કે રીઝવું ઈશ્વરને
ફકત સુકર્મો રીઝવે છે પ્રભુને તે ન સમજાયું

લપેટાએલો કર્મોમાં પુનર્જન્મ થશે મારો
ચૂકવવું પડશે દેવું પાપોનું પણ, તે ન સમજાયું

હજારો રીત રિવાજો ને હજારો બોલી છે જગમાં
રિવાજો ધર્મ નથી, પણ ધર્મ બન્યા છે, તે ન સમજાયું

ભૂલોની ત્રાસદાયી જાળમાંથી મૂક્ત થવા માટે
કરીને જોઉં વિચ્છેદન ભૂલોનું, તે ન સમજાયું

નથી ચારિત્ર કોઈનાં લખેલાં મુખમુદ્રા પર
કરું ના બાહ્ય રૂપરંગથી ભૂલો પણ, તે ન સમજાયું

‘સૂફી’, આસ્થાઓમાં ભૂલો ફસેલી છે તેવા યુગમાં
જમાનો રાડો પાડી, શું કહે છે, તે ન સમજાયું

‘સૂફી’ પરમાર

No Comments »

પાલનહાર

પાલનહાર

મેં નામ જપું નીસ દીન તેરા, તુ પાલનહારા હે
મેં ધ્યાંન ધરું તેરા રબ તુ, મનરંજનહારા હે

કહીએ ક્યા તેરે કરિશ્મોંકો, હર ઝર્રા હર શૈ કરિશ્મા હે
યે રાઝ ભરા આલમ તેરા, તુ સરજનહારા હે

તીન્કેસી હે નાઝૂક યે નૈયા, ભવસાગર દેખકે ડર જાઊં
ભવસાગર પાર કરાનેકો, તુ ખેવનહારા હે

ઉલ્ઝા હું જબ મેં કાંટોમેં, રોયા હું અંધેરી રાતોમેં
બક્ષ તેરી રહેમત ઓર દયા, તુ તારનહારા હે

મેં કરકે ગુનાહ પચતાયા હું, ઠોકર પર ઠોકર ખાયા હું
અબ આકે ખડા હું દ્વાર તેરા, તુ બક્ષનહારા હે

અદભૂત નિરાલી શાન તેરી દેખી હે ઈસ દિવાનેને
બચપનસે ‘સૂફી’ કો માલૂમ હે, તુ ઉસ્કા સહારા હે

સૂફી’ પરમાર

1 Comment »

GOLDEN DAWN

GOLDEN DAWN

As I knew my Lord, my dogmas got dismayed
stampede of wisdom, as if made a raid

Glittering golden dawn, Divine Light displayed
I could see my way, as gloom hurried to fade

Gone was my shackle, also the barricade
all my fixations, in limbo they were laid

I don’t see in men, caste or race or shade
hatred if we trade, scriptures will lie betrayed

Human pangs and pain, how can we evade?
Evil as virtue, in glory masquerades

Stringent rules of life, need to be well played
You can’t see the score, but will get fully paid.

‘Sufi’ Parmar

No Comments »

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.