સ્થાપિત શ્રદ્ધાઓ

સ્થાપિત શ્રદ્ધાઓ

પડેલા ડાઘ ધોઈ દિલ પવિત્ર મેં બનાવ્યું છે
તને રહેવા પ્રભુ દિલ મારું તું જો જગમગાવ્યું છે

ભરેલા જે હતા દિલમાં અહંકારો, નિંદા, ઈર્ષા
કરીને દૂર દુર્ગુંણો મેં શીશ મારું નમાવ્યું છે

હતી અદશ્ય દિવાલો, મેં એવા કેદખાનામાં
સહી અજ્ઞાન, અને અસત્ય જીવન મેં વિતાવ્યું છે

ઘણી ચિંતા હતી દિલમાં, ફસી માયાના બંધનમાં
હવે તો પ્રેમ, પૂજાને દયાથી દિલ સજાવ્યું છે

હજુ શ્રદ્ધાઓ સ્થાપિત દે છે દસ્તક દ્વારના ઉપર
પરંતુ ડગમગેના દિલ, મેં આધ્યાત્મ પચાવ્યું છે

કરી આત્મ મીમાંસા જે કોઈ જીવ્યા છે ધરતી પર
પ્રકતિ સાથે સંબંધ પ્રાણનો શું છે બતાવ્યું છે

મનન ચિંતન હવે ક્યાં છે આ કોલાહલ ભર્યા જગમાં
અહીં વર્ગભેદની ભ્રાંતિએ વરચસ્વ જમાવ્યું છે

‘સૂફી’ તું ક્યાં અને ક્યારે કરેછે ભક્તિ ઈશ્વરની?
સુકર્મો ઉચ્ચ ભક્તિ છે મને રબએ શીખાવ્યું છે

‘સૂફી’ પરમાર

1 Comment »

One Response to “સ્થાપિત શ્રદ્ધાઓ”

 1. Vijaykumar Shah on 15 Mar 2008 at 4:49 am #

  બહુ સરસ્!

  પડેલા ડાઘ ધોઈ દિલ પવિત્ર મેં બનાવ્યું છે
  તને રહેવા પ્રભુ દિલ મારું તું જો જગમગાવ્યું છે

  ભરેલા જે હતા દિલમાં અહંકારો, નિંદા, ઈર્ષા
  કરીને દૂર દુર્ગુંણો મેં શીશ મારું નમાવ્યું છે

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help