બોલતી કુદરત

બોલતી કુદરત

મને પરમાત્માએ ભાન સત્યનું કરાવ્યું છે
રહસ્ય જિંદગીનું દિલમાં મારા જગમગાવ્યું છે

સતત કુદરતનું સંબોધન પડ્યું છે કાન પર મારા
જીવન સાર્થક થયું કે સત્ય દિલમાં મે વસાવ્યું છે

ઈબાદતને પૂજાથી ફાયદો છે શું જમાનાને ?
પૂજા છે જો જીવન દુઃખીજનોને કામ આવ્યું છે

રટું છું રાત અને દિવસ પ્રભુનું નામ, અલ્લાહ્નુંનું
છતાં દુષ્ટ જાળમાં ઘૃણાની દિલને મેં ફસાવ્યું છે

પશુવૃત્તિને ધર્મવૃત્તિ સમજનારાઓએ જગમાં
વહે છે પાણી જે રીતે, તે રીતે રક્ત વહાવ્યું છે

ગયા ક્યાં જે હતા વૈષ્ણવોજન દુનિયાની વસ્તીમાં!
ગયું ક્યાં નરસિંહ, મિરાએ, કબીરે જે શિખાવ્યું છે!

‘સૂફી’ પહોંચાડે છે વાતો તમારા આતમા સુધી
અપ્રીય થઈને પણ કવ્યોમાં સત્ય જગમગાવ્યું છે

‘સૂફી” પરમાર

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help