ભોગી જોગી

ભોગી જોગી

કદીક હું હોઉં છું યોગી, કદીક હું હોઉં છું ભોગી
વિરોધાભાસી વ્રત્તિથી બનીને રહ્યો છું હું રોગી

કદી સત્ય કદી અસત્ય બોલી ચાલું છું જગમાં
પરંતુ દિલમાંને દિલમાં તમન્નાં છે બનું જોગી

હું તૃપ્તિ કરવા તૃષ્ણાની નથી જોતો ખરું ખોટું
હું જોગી બનતાં બનતાં જાણી જોઈ થાઉ છું ભોગી

ભર્યું છે દિલ વિકારો, વાસના, વિલાસને દંભથી
આ રોગે દિલને પકડ્યું છે, બનું શી રીતે હું જોગી

કરેલાં પાપોના પસ્તાવાની છે ગ્લાનિ એવી કે
થયું છે મૃત્યું જાણે દોસ્તનું ને રહું છું હું સોગી

પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ છે પણ કરું હું શું હવે તેને
હવે તો વૃદ્ધાવસ્થામાં પડ્યો છું થઈને હું રોગી

‘સૂફી’ તું છોડજેના માર્ગ જે પરમાર્થનો લીધો
ભલે તું ના કહે જગને કે અંદરથી છે તું જોગી

‘સૂફી’ પરમાર

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help