મુઠ્ઠીભર દિલ

મુઠ્ઠીભર દિલ

આ દિલ છે મુઠ્ઠી ભર પણ શું શું મેં તેમાં ભરેલુ છે
વિચિત્ર માન્યતાઓ એ આ દિલમાં ઘર કરેલું છે

અસત્ય,સત્ય છે સમજી વિતાવે છે જીવન લોકો
ઘણું જે માન્યું તેમાંથી ઘણું ખોટું ઠરેલું છે

જકડ છે અંધ શ્રધ્ધા ની હું હિંમ્મત હારી બેઠો છું
કહી શકતો નથી હું કે ઘણું ભૂલથી ભરેલું છે

અસત્યમાં થી સત્યની છે તારવણી ઘણી મુશ્કિલ
આ મિશ્રણે દગાથી સુખ જગતભર નું હરેલું છે

હવે દુઃખનું નિવારણ કરવાના ઉપચાર ક્યાં શોધું?
અસલ ધર્મોથી આજે તો જગત આખું ફરેલું છે

ઘણું સમજાવું છું દિલને દગાબાજી જવાદે તું
હવે દિલ છે કે થોડું થોડું પાપોથી ડરેલું છે

‘સૂફી’ લઈ આવ્યો છે સંદેશ કેવળ પ્રેમ નો જગમાં
બતાવો કોણ દુઃખ દઈને આ ભવસાગર તરેલુ છે?

‘સૂફી’ પરમાર

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help