હૃદય નો સાથ રાખું છું

હૃદય નો સાથ રાખું છું

હું માટી નો બનેલો છું, હમેશાં યાદ રાખું છું
અને આ પ્રાણ દિવ્ય છે, એવા સંસ્કાર રાખું છું

બહુ અલ્પ સમય માટે છે મારી યાત્રા જગની
ફરી માટી બનીશ જલ્દી તે હૈયે વાત રાખું છું

હૃદય ની મારી ધડકન માં જે વાતો છે નિરાલી છે
હૃદય ની વાત સાંભળવા, હૃદય નો સાથ રાખું છું

નથી જગમાં કોઈ પણ સર્વજ્ઞાનિ, સર્વગુંણસંપન્ન
દુઃખે ના દિલ કોઈ નું, હું હરેકની વાત રાખું છું

સભર છે દિલ દયા થી પ્રેમ થી એવો અગર છું ભક્ત
પ્રભુ ચાહશે મને, એ વાત પર વિશ્વાસ રાખું છું

પ્રભુના પ્રેમ માં ભીનો થયો છે આતમા મારો
કરું છું વાત જ્યારે હું હૃદય પર હાથ રાખુંછું

કોઈ અલ્લાહ કહે, ઈશ્વર કહે કોઈ, ખુદા ભગવાન
હું મલિકના બઘાં નામો ના પ્રત્યે પ્યાર રાખું છું

‘સૂફી’ ને લઈ જવો છે આતમા નિર્મળ પ્રભુ પાસે
કહે છે, આતમા ને માંજી માંજી સાફ રાખું છું

‘સૂફી’ પરમાર

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help